31è CROSS                 L’AMETLLA DE MEROLA 

Història

El   CROSS   de   L’Ametlla   de   Merola   va   néixer   l’any   1989   prenent   el   relleu de   la   que   fins   llavors   havia   estat   la   prova   esportiva   de   la   Festa   Major,   la triatló.   Les   dificultats   per   a   la   pràctica   d’aquest   esport   va   fer   que   es decidís   per   un   esport   relacionat,   però   més   popular,   així   doncs   es   pensà en   una   cursa   atlètica   d’una   distància   assequible   per   a   molta   gent,   10   km. També   es   va   creure   oportú   canviar   la   prova   de   dia,   i   així   passà   del   dilluns de   Festa   Major   en   què   fins   llavors   s’havia   celebrat   la   triatló,   a   dissabte   de la Festa Major. Per   a   la   organització   del   cursa   es   crea   una   Comissió   Organitzadora   que jurídicament   depèn   del   CE   L’Ametlla   de   Merola,   encara   que   és   totalment independent    del    club    de    futbol-sala,    quant    a    poder    de    decisió.    Els objectius   de   la   comissió   són   molt   clars   des   de   l’inici,   d’una   banda   es pretén    una    cursa    popular    amb    tanta    participació    com    les    limitacions estructurals   de   L’Ametlla   ho   permetin,   i   d’altra   banda   es   vol   comptar   amb la   màxima   participació   d’elit   possible.   També   l’organització   té   molt   clar que   s’ha   de   potenciar   l’esport   de   base,   i   per   aquest   motiu   s’organitza   des de   la   primera   edició   una   prova   infantil   de   5   km.   amb   el   mateix   format   i tractament   que   la   sènior.   Continuant   amb   aquest   interès   en   l’esport   base, s’introdueix en l’edició del 2002 una cursa de 1.500 metres. Durant   els   primers   anys   s’efectuen   un   munt   de   retocs   per   tal   d’aconseguir els    objectius    fixats,    es    passa    la    cursa    de    dissabte    a    diumenge; s’introduexen   premis   en   metàl•lic   a   la   cursa   sènior;   s’entra   a   formar   part de   la   Copa   Catlana   de   Fons   i   es   busquen   any   rera   any   nous   alicients   per als    corredors.    Els    resultats    d’aquests    retocs    es    fan    evidents    amb l’augment   de   la   participació   any   rera   any   essent   el   salt   definitiu   l’any 1993,   amb   el   canvi   de   dia   de   la   cursa   que   passa   del   dissabte   de   la   Festa Major    al    diumenge    abans    de    la    Festa    Major,    data    que    es    manté    en l’actualitat. En   definitiva   la   cursa   pretén   ser   una   diada   que   la   gent   de   l’Ametlla   ofereix a   l’Atletisme   popular,   amb   una   litúrgia   que,   introduint   algun   petit   canvi,   es manté   any   rera   any:   ambient,   circuit   diferent,   fotografies,   coca,   moscatell, avituallaments,   sortejos,…   i   sobretot   procurar   que   el   corredor   es   trobi com a casa seva.
15 de setembre de 2019 - 10:15 hores del matí - 5 km i 10 km
Comunicat de l’Organització  L’edicíó de l’any 2020 del Cros queda suspesa degut a les limitaciones derivades de la crisi sanitŕria del Covid-19.  Esperem que ens poguem retrobar l’any 2021 en la 32a edició. Agraďm la vostra comprensió.