29è Cross                         Ametlla de Merola

Reglament

1. Cross obert a federats i no federats que acceptin el present reglament. 2.   S’organitzen   quatre   curses,   una   benjamí   de   600   metres,   una   aleví   de 1.200   metres,   una   infantil   de   2.400   metres   i   una   sènior   que   pot   ser   de 5.000 metres o 10.000 metres. 3.    Per    a    la    cursa    Sènior    (    5    km    o    10    km),    s’utilitzarà    el    sistema CHAMPIONCHIP   (xip   groc)   de   recollida   de   temps.   Es   pot   utilitzar   el   xip de propietat. No es pot córrer sense Xip. 4.   En   la   inscripció   a   la   cursa   Sènior   no   cal   especificar   la   distància,   i   cada corredor    decidirà    en    acabar    la    primera    volta    si    va    cap    a    meta    per completar   la   cursa   de   5   km   o   si   comença   la   segona   volta   per   fer   la   de   10. Passats   36   minuts   des   del   moment   de   la   sortida,   ja   no   es   permetrà optar a la cursa de 10 km i serà obligatori finalitzar la cursa de 5. 5. Inscripcions: Veure apartat d‘ Inscripcions . 6.         Categories         establertes   :         Categories   de         la         1         a         la         16         segons        la         taula         de         la      dreta.   L'Organització   pot   demanar   el   DNI   o   similar   per comprovar   l'edat.   Les   categories   de   la   cursa   Sènior   afecten   només   la classificació   dels   10   km.   No         s’estableixen         categories   per   a   la cursa   de   5   Km.   Únicament   hi   haurà   una   classificació   general   per sexe 7.         Dos         avituallaments         d'aigua         i         esponges         durant         la         Cursa         i         un        tercer         al      final.         Servei         de         dutxes         per         a         tothom         en         acabar         la        Cursa.         Hi         haurà         servei      de         guarda-roba.         Hi         haurà         samarreta        record,         sorteig         de         material         esportiu         i      coca   per   a   tots   els participants. 8.         Pel         sol         fet         de         participar,         s'accepta         el         present         Reglament.        Tot         el         que         no      estigui               especificat               queda               sota               la               decisió              de               l'organització.               Les      reclamacions         es         faran         per         escrit,         i        previ         dipòsit         de         30         euros,         una         vegada      hagi            finalitzat            la           Cursa,            essent            la            decisió            indicada            per            l'            organització     inapel·lable. 9.         Els         participants         es         veuen         obligats         a         respectar         en         tots         els        conceptes         les      marques      patrocinadores   de      la   Cursa.   El   dorsal   s’ha   de portar perfectament visible. 10.         L'organització      declina      tota      responsabilitat      pel      què      fa   als accidents,      lesions      o   altres      perjudicis      que      la      participació      en   la   Cursa pugui comportar als inscrits.
17 de setembre de 2017 - 10:15 hores del matí - 5 km i 10 km

PUNTUACIÓ DOBLE

HORARI CURSES

        CATEGORIES

PUNTUA DOBLE