Art. 1. El Club Pratenc AA, amb el suport institucional de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme, i sota el control del Comitè Català de Jutges organitza la VII Mitja Marató del Prat de Llobregat i Cursa Popular de 5 km  el diumenge 1 de desembre de 2019.   Art. 2. La distància de la Mitja Marató del Prat de Llobregat serà de 21.097 metres oficialment certificats per la Federació Catalana d'Atletisme.  La sortida i arribada estaran situades a la pista d’atletisme del Complex Esportiu Municipal Sagnier del Prat de Llobregat. L'hora de sortida de la Mitja Marató serà a les 9:30 h i de la Cursa de 5 km serà a les 9:45 hores. Art. 3. Es pot participar a partir de 18 anys. Les categories a la Mitja Marató del Prat de Llobregat, tant masculines com femenines, seran les següents: •1M i 5F de 18 anys a 34 anys •2M i 6F de 35 anys a 44 anys •3M i 7F de 45 anys a 54 anys •4M i 8F a partir dels 55 anys A la Cursa de 5 km es pot participar a partir de 13 anys. Els menors de 18 anys, caldrà que tinguin l’autorització dels seus pares o tutors. Al moment de recollir el dorsal hauran de venir acompanyats per un d’ells que haurà de signar un document autoritzant la participació del menor. Hi haurà una única classificació femenina i una única classificació masculina. Art. 4 i 5. Inscripcions Art. 6. L'organització pot demanar el DNI o similar per comprovar l'edat i/o la identitat de l'atleta. Els atletes estrangers no residents hauran de tenir la llicència de la Federació Catalana d'Atletisme. Art. 7. Els avituallaments estaran situats en els quilòmetres 5, 10 i 15 aproximadament, així com a l’arribada. Art 8. Les dues curses estaran degudament senyalitzades i autoritzades. Els atletes circularan per la dreta de la carretera, sempre que no s'indiqui el contrari. Per a la Mitja marató, el temps límit és de 2 hores i 30 minuts. Els participants que segueixin corrent a partir d'aquest moment ho faran sota la seva responsabilitat. Per a la cursa de  5 km, el temps límit és de 1 hora.

   Diumenge 1 de Desembre 2019  *** 9:30 h Mitja Marató  ***  9:45 h Cursa de 5 km 

Art. 9.  Els organitzadors, els serveis mèdics de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar i/o desqualificar abans i durant la prova els atletes que manifestin un mal estat físic, no facin el recorregut complet, no portin xip o no el portin en el lloc designat per l'organització, que no portin dorsal o no el portin en el lloc designat per l'organització, els que dobleguin o manipulin la publicitat del dorsal i els que manifestin un comportament incorrecte i/o no esportiu, abans, durant i després de la cursa. Art. 10.  Es lliuraran els trofeus següents: Mitja Marató •Als tres primers classificats i a les tres primeres classificades de la general •Al primer classificat  de cadascuna de les 8 categories especificades a l’article 3 d’aquest reglament. Aquells que tinguin trofeu a la general no el tindran a la seva categoria. Equips de 3 membres d’una mateixa empresa: •Equip masculí més ràpid (sumant els temps dels 3 corredors). •Equip femení més ràpid (sumant els temps de les 3 corredores). •Equip mixt masculí/femení més ràpid (sumant els temps dels 3 corredors). Per a optar a la classificació per membres d’una mateixa empresa cal fer la inscripció en el formulari específic per a tal fi. A més, la Diputació de Barcelona lliurarà trofeu al: - Participant de més edat masculí i femení - Cadira de rodes masculí i femení - Disminució visual masculí i femení   Cursa 5 Km: •Als tres primers classificats i a les tres primeres classificades de la general de la cursa. Equips de 3 membres d’una mateixa empresa: •Equip masculí més ràpid (sumant els temps dels 3 corredors). •Equip femení més ràpid (sumant els temps de les 3 corredores). •Equip mixt masculí/femení més ràpid (sumant els temps dels 3 corredors). Per a optar a la classificació per membres d’una mateixa empresa cal fer la inscripció en el formulari específic per a tal fi. El lliurament de trofeus es farà a partir de les 11:45 h.
Art. 11. Serà obligatori córrer amb xip de ChampionChip de propietat o de lloguer. En cas de no tenir xip propi de ChampionChip l'organització facilitarà un xip de lloguer que serà obligatori tornar-lo al finalitzar la cursa. Art. 12. El sol fet d'inscriure's autoritza expressament a l'organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suports gràfics coneguts o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. Art. 13. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge Àrbitre, acompanyades de 50 €, com a dipòsit, i només seran acceptades fins a 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa. En el cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit. Art. 14. La cursa només podrà ser suspesa en cas d’inclemències del temps o qualsevol altre problema que així ho determini el Jutge Àrbitre. No es tornarà l’import de la inscripció. Art. 15. Aquesta competició es regirà d'acord amb la Normativa de Curses de Fons de la Federació Catalana d'Atletisme i tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d'acord amb el Reglament de la IAAF. Art. 16. El Pratenc Associació d'Atletisme, l'Ajuntament del Prat de Llobregat i la Federació Catalana d'Atletisme, no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors abans, durant i després de la competició. Els participants estaran coberts per una assegurança d'accidents. Art. 17.  La Mitja Marató, puntua a la   Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona així com a la Lliga Championchip. Art. 18. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest reglament. Descarrega el reglament en PDF

Reglament

Patrocinadors:
Col·laboradors:
Transport Oficial de la cursa: